Listopadové členské shromáždění Alumni GJK

Sešli jsme se v listopadu jako každoročně na společném shromáždění členů Alumni GJK. Účast nebyla bohužel moc velká, ale diskuse k jednotlivým bodům programu se odehrávala o to vášnivěji. Seznámit se se závěry tohoto setkání můžete podrobněji ve vyhotoveném zápisu.

Zápis z členského shromáždění a náhradního členského shromáždění Alumni GJK_19.11.2019http://www.alumnigjk.cz/?attachment_id=3160