Znáš vůbec GJK?_pokračování a vyhodnocení kvízu

4. Planety se pohybují kolem Slunce po elipsách, v jejichž společném ohnisku je Slunce.“ Je

A) 1.Keplerův zákon

B) 2.Keplerův zákon

C) 3.Keplerův zákon

 

5. Gymnázium Jana Keplera se jmenuje naše škola od roku

A) 1978

B) 1981

C) 1971

 

6. Pomník obou slavných astronomů stojí před GJK od roku:

A) 1978

B) 1983

C) 1989

 

7. Na chmelové brigády se tradičně jezdilo do:

A) Svojetína

B) Hořesedel

C) Obrataně

 

8. Obecná škola dívčí, která sídlila v naší škole od roku 1931, byla v roce 1947 přejmenována na:

A) Školu Zdeňka Nejedlého

B) Školu Hany Benešové

C) Školu Hradčanskou

 

9. Který z profesorů chodil do naší školy už na základku, maturoval zde a skoro celý život tu učil:

A) Eva Pařízková

B) Josef Bukvic

C) Mirka Nedbalová

 

10. „Bohatýr Ilja Muromec je něco jako James Bond…“ , žákům oznámil:

A) František Karas

B) Alfred Filipík

C) Štěpán Tichý

 

11. Následující debatu se studentkou vedla:

Prof. „Četla jste Pouť Krkonošskou?“           Studentka: „Ano“

Prof: “Tak kam ten mladík šel?”                  Studentka: “Na pouť.”

Prof: „Dobře! Co tam viděl?“                       Studentka: „Krkonoše“

A) Blanka Pešoutová

B) Vlasta Ganzwohlová

C) Olga Hrubá

 

12. Doplňte prostřední slovo tak, aby ve spojení s prvním slovem na řádku označovalo jinou skutečnost než ve spojení se slovem druhým:

A) tenisová ………….                  vesmírná

B) motorová ……………                kávu

C) obouvá se …………                 bojí se

 

13. Na GJK nestudoval:

A) Petr Pithart

B) Miloš Zeman

C) Petra Buzková

 

14. Na Plesu GJK hrál nejčastěji orchestr:

A) Karla Vlacha

B) Václava Brože

C) Václava Zelinky

 

15. Ve staré kotelně v budově Parléřova se topilo:

A) Plynem

B) Koksem

C) Dřevem

 

16. Před rekonstrukcí v roce 1995 byla ředitelna na místě dnešní:

A) Kanceláře hospodářky

B) Sborovny

C) Kanceláře zástupců

 

17. Adam, Bedřich a Čeněk chodí do školy společně. Adam vyjde první a jde 10 minut k Bedřichovi. Pak společně za 10 minut dojdou k Čeňkovi. Dále jdou společně ještě 20 minut do školy. V kolik hodin musí Adam vyjít z domu, aby byl ve škole v 7:50 hodin?

A) 7:30

B) 7:10

C) 7:00

 

18. Bývala dnešní sborovna krytou terasou?

A) Ano

B) Ne

C) Byla přistavena při rekonstrukci v roce 1995

 

19. Na GJK z dnešního výboru Alumni GJK nikdy neučil:

A) Martin Dlouhý

B) Jiří Růžička

C) Roman Smitka

 

20. Z jakého roku naposledy mají maturanti na vysvědčení označení Československá socialistická republika?

A) 1990

B) 1989

C) 1992

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1B, 2C,3B, 4A, 5C, 6B, 7A, 8B, 9B, 10B, 11A, 
12A raketa, 12B pila, 12C bota, 13B, 14C, 15B, 16A, 17B, 18A, 19C, 20A