Členství a sponzoring

Seznam výhod, které poskytuje členství v zájmovém spolku Alumni GJK :

 

  • Přednostní účast na moderovaných besedách
  • Bezplatná účast na velkých setkáních členů, absolventů a přátel GJK
  • Pravidelná informovanost o dění v Alumni GJK prostřednictvím e-mailů
  • Newsletter Alumni GJK
  • Zprostředkování kontaktů na členy a absolventy GJK skrz pracovníka Alumni GJK

 

Členství vzniká na základě řádně podané přihlášky přijetím za člena Spolku přátel GJK, podmínkou je uhrazení členského příspěvku na daný kalendářní rok.

Členský poplatek ve výši 500,-Kč se platí na bankovní účet spolku uvedený na přihlášce nebo v kanceláři GJK a je splatný spolu s podáním přihlášky a v dalších letech vždy do  31. 1.  daného roku.

Přihlášku můžete vyplnit přímo v on-line formuláři nebo prostřednictvím níže přiloženého dokumentu, kde vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, elektronicky na adresu alumni@alumnigjk.cz.

Formulář přihlášky SPGJK

 

Poté dostanete e-mail s přiděleným evidenčním číslem, které zároveň bude sloužit jako váš variabilní symbol pro účel zaplacení členského příspěvku i jinou evidenci.

Toto číslo si, prosím, pečlivě uschovejte!

Členství vzniká na základě řádně podané přihlášky přijetím za člena výboru, podmínkou je uhrazení členského příspěvku na daný kalendářní rok.

Číslo účtu u Komerční banky je  115-1497560277/0100

Údaje pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ48 0100 0001 1514 9756 0277

BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

V případě, že se rozhodnete darovat částku vyšší, než je členský příspěvek, využijte, prosím, Darovací smlouvu, kterou naleznete zde:

Za všechny sponzorské příspěvky předem děkujeme.