Členské shromáždění Alumni GJK 2017

Členské shromáždění spolku Alumni GJK proběhne v sobotu, 10.června 2017 od 17:00 hod. v rámci akce “Velký letní mejdan” v budově Gymnázia Jana Keplera (sborovna). S programem shromáždění se můžete seznámit zde:

Pozvánka na shromáždění členů spolku Alumni GJK 10. 6. 2017

pozvánka na shromáždění členů Alumni GJKVážení členové Alumni GJK, z. s.,

IČ: 04490517, se sídlem Parléřova 2/118, 169 00 Praha 6-Hradčany, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 63853 (dále jen jako „Spolek“).

Předseda Spolku Mgr. Jiří Růžička tímto v souladu se stanovami Spolku svolává

shromáždění členů Spolku
na 10. 6. 2017 od 17:00

v budově Gymnázia Jana Keplera (sborovna),
adresa: Parléřova 2/118, Praha 6-Hradačany, 169 00.

Členské shromáždění Spolku se svolává s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti shromáždění

2. Výsledek hospodaření Spolku za období 2015, 2016

3. Zprávy o činnosti Spolku

4. Různé

5. Závěr

S dosud zveřejněnými dokumenty a výsledky hospodaření Spolku je možné se seznámit také ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=912796.

Shromáždění proběhne jako součást avizované akce
Velký letní mejdan Alumni GJK.
Žádáme všechny členy o účast za účelem usnášeníschopnosti.

Máte ze svých studií zajímavé či kuriózní fotografie, o které byste se chtěli podělit s ostatními?

Pošlete nám je prosím.