Aktuálně z Alumni GJK

Zhruba před 14-ti dny proběhlo členské shromáždění Alumni GJK.

Děkujeme všem členům, kteří naplnili svou členskou povinnost, a na setkání přišli. I přes drobné administrativní komplikace se nám podařilo úspěšně odhlasovat nový statutární orgán spolku, ustanovit termín Velkého letního mejdanu II. a ujasnit si pár cílů, kterým se spolek chce nadále věnovat. V polovině dubna čeká výbor pracovní setkání, kde budeme ladit květnovou akci. Průběžně budeme členy i absolventy informovat na webu i facebookovém profilu.