Členské příspěvky na rok 2017

Připomínáme, že termín pro úhradu členských příspěvků na rok 2017 byl již 10.2.2017! Opožděné platby prosím zašlete obratem do 3.3.2017 na známé číslo účtu 115-1497560277/0100 pod svým variabilním symbolem – přiděleným členským číslem.