Členské příspěvky na rok 2022

Připomínáme úhradu členského příspěvku ve výši 500,-Kč na rok 2022. Splatnost je každoročně vždy do 31. ledna nového roku.

Číslo účtu 115-1497560277/0100, platbu označte ideálně Vaším variabilním symbolem (členské číslo) nebo jménem a příjmením člena/členky do poznámky pro příjemce.

Děkujeme za podporu i v roce 2022!!!