Členské příspěvky na rok 2023

Připomínáme všem našim členům úhradu členského příspěvku ve výši 500,-Kč na rok 2023. Splatnost je každoročně vždy do 31. ledna nového roku.

Číslo účtu 115-1497560277/0100, platbu označte ideálně Vaším variabilním symbolem (členské číslo) nebo jménem a příjmením člena/členky do poznámky pro příjemce.

Děkujeme všem za podporu i v roce 2023!

http://www.alumnigjk.cz/index.php/clenstvi/