Členské shromáždění Alumni GJK_14.11.2022

Milí členové Alumni GJK, přátelé našeho spolku,

předseda Spolku, Mgr. Jiří Růžička, tímto v souladu se stanovami Spolku svolává shromáždění členů Spolku, které se bude konat dne 14.11.2022 od 18:00 hod. v restauraci U Zavěšenýho Kafe-DIVADLO POKRAČUJE na adrese Loretánská 13, Praha 1, 118 00.

Termín náhradního členského shromáždění (pro případ neusnášení schopnosti zúčastněných ) je stanoven na ten samý den, pondělí 14.11.2022, o 30 minut později, tedy od 18:30 hod.

Jelikož jsme se v předchozích letech díky covidové pandemii nemohli scházet ve větším počtu, těšíme se, že tentokrát vás přijde co nejvíce a společně v příjemném prostředí proberme všechny potřebné záležitosti kolem spolku, ale i řadu dalších zajímavých věcí. 

Pokud byste se opravdu z vážných důvodů setkání účastnit nemohli, můžete využít možnost udělit plnou moc někomu ze statutárního orgánu spolku (Jiří Růžička, Vladimír Johanes, Roman Smitka, Vít Rozehnal, Vít Kutnar), jinému členovi spolku, který má v letošním roce platné členství, případně mě jako administrativní podpoře Spolku – Alena Kravarčíková. VZOR plné moci, který máte již yní společně s pozvánkamive svých emailových schránkách, stačí vyplnit, podepsat a odeslat zpět na email alumni@alumnigjk.cz nejpozději do pátku, 11.11.2022.

http://wp.me/a6VQJ6-QP

http://wp.me/a6VQJ6-QO