Členské shromáždění Alumni GJK_4.12.2023

Vážení členové spolku Alumni GJK,

Předseda Spolku, Mgr. Jiří Růžička, tímto v souladu se stanovami Spolku svolává shromáždění členů Spolku, které se bude konat dne 4.12.2023 od 18:00 hod. v restauraci U Zavěšenýho Kafe-DIVADLO POKRAČUJE na adrese Loretánská 13, Praha 1, 118 00.

Termín náhradního členského shromáždění (pro případ neusnášení schopnosti zúčastněných ) je stanoven na ten samý den, pondělí 4.12.2023, o 60 minut později, tedy od 19:00 hod.

Jelikož naše letošní setkání proběhne téměř na konci roku a začátkem roku příštího končí tříleté funkční období statutárního orgánu (výboru) spolku, bude letošní členské shromáždění také volebním.

Pokud byste se z vážných důvodů setkání účastnit nemohli, využijte možnost udělit plnou moc někomu ze statutárního orgánu spolku (Jiří Růžička, Vladimír Johanes, Roman Smitka, Vít Rozehnal, Vít Kutnar), jinému členovi spolku, který má v letošním roce platné členství, případně administrativní podpoře Spolku – Alena Kravarčíková.
VZOR plné moci, který máte již nyní společně s pozvánkami ve svých emailových schránkách, stačí vyplnit, podepsat a odeslat zpět na email alumni@alumnigjk.cz nejpozději do pátku, 1.12.2023.

http://www.alumnigjk.cz/wp-content/uploads/2023/11/Pozvánka-na-shromáždění-členů-Alumni-GJK_4.12.2023-1.pdf

http://www.alumnigjk.cz/wp-content/uploads/2023/11/Pozvánka-na-náhradní-shromáždění-členů-Alumni-GJK_4.12.2023-1.pdf