Členské shromáždění Alumni GJK 2021_volby statutárního orgánu

Milí členové Alumni GJK, přátelé našeho spolku,

jako většina firem, spolků, organizací, škol, atd., jsme jen museli v letošním roce utlumit naši činnost, která spočívá především v podpoře myšlenky společného setkávání, kulturních akcí, besed, koncertů,…… Několik plánovaných akcí jsme postupně přesouvali a nakonec zrušili úplně. Zatím nevíme co bude dál, ale držíme vám i nám palce.

Udržení zájmového spolku při životě má však i své zákonné povinnosti, a tak abychom dostáli platným Stanovám a zůstali s funkčními zvolenými orgány Spolku, je nutné uskutečnit opět po třech letech členské shromáždění Alumni GJK s volbou statutárních orgánů Spolku. Termín byl stanoven na pondělí, 18.1.2021 od 18:00 hod. v prostorách GJK (sborovna). Termín náhradního členského shromáždění (pro případ neusnášení schopnosti zúčastněných ) je stanoven na ten samý den, pondělí 18.1.2021, jen o hodinu později, tedy od 19:00 hod.

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že epidemická situace pro větší osobní setkání nebude příznivá, chtěli bychom na vás tímto apelovat, abyste spíše využili možnosti udělení plné moci někomu z účastníků (Jiří Růžička, Vladimír Johanes, Roman Smitka, Vít Rozehnal, Vít Kutnar, případně mě jako administrativní podpoře Spolku – Alena Kravarčíková). VZOR plné moci najdete již nyní společně s pozvánkou ve svých emailových schránkách, stačí jej vyplnit, podepsat a odeslat sken zpět na email alumni@alumnigjk.cz

http://www.alumnigjk.cz/?attachment_id=3206

http://www.alumnigjk.cz/?attachment_id=3205h